Unustatud õunapuu

13JJ0527249

Suurte paksude Ida-Virumaa metsade vahel.