15JJ1130084

15JJ1130085

15JJ1130178

15JJ1130138

15JJ1130038

Esmaspäeva lõuna ajal, kui praamiliiklus saarte ja mandri vahel seisma pandi, läks vastvalminud lootsilaev lainetesse.

Baltic Workboats, Nasva, Saaremaa 30.11.2015